søndag, september 25

En industriel indsigt: Derfor overlever den Københavnske murerbranche i 2020 

Langt de fleste brancher er udfordret for tiden. Hvad enten det drejer sig om de hårdt ramte restauranter eller de mindre private-virksomheder, lider alle dele af det danske marked – og særligt i København, hvor pandemien slog hårdt igennem i midten af 2020, mærkes det økonomiske pres stadig. 

Fokus for denne artikel er dog ikke restaurantbranchen, men de Københavnske murere.  
 
For hvordan går det egentlig med disse gæve Københavnske gutter (og gut-inder) faglært i bygningshåndværk, vis jobtitel strækker sig så langt tilbage som til det 11.århundrede.  

Klarer de sig gennem disse turbulente tider?  

Svaret er ja – og denne succes kan eksemplificeres gennem bl.a. det Københavnske firma M3S Murer

M3S Murer, et eksempel på succes 

Bo Rasmussen fra Byggeriets dagblad påpegede i en artikel fra april 2020, hvorledes byggebranchen lader til at klare sig okay i krisen, men at virksomheder, som arbejder for private kunder, er langt hårdere ramt end de større byggefirmaer der arbejder med store kommunale byggeprojekter.  
 

Den økonomiske usikkerhed 2020 har skabt, har ført til en større grad af tilbageholdenhed blandt de danske kunder, og planer om tilbygninger og udvidelser til huset, skubbes til et uvist tidspunkt i fremtiden.  

 
For ikke at lade dette stoppe dem, valgte M3S Murer at udvide deres digitale fokus, da den almene danskers økonomi begyndte at vakle. Dette nye digitale fokus viste sig i en skærpet opmærksomhed på services indenfor rådgivning. På denne måde kunne firmaet selv i disse tider, tilbyde kunder hjælp til at konkretiserer og realiserer deres planer.  

Kunderne kan derved få hjælp til at planlægge konstruktion, udførsel og materialevalg, samt visualiserer deres ideer gennem tekniske tegninger og computervisualisering. 

 
Dette er en kendt strategi der ligeledes anvendes en del af møbelbranchen, hvor køkkener vises frem i smukt udførte 3D miljøer – og det er tydeligvis en strategi der virker! 
 
Med disse services der kan tilbydes både ved personligt fremmøde men også digitalt, er det lettere for kunderne at få kontakt med de rette eksperter i firmaet og derefter få deres drømme om eks. en tilbygning realiseret. Det er en måde hvorpå kundekontakten holdes ved lige.  

Og M3S er ikke de eneste der formår at sejle hen over de turbulente vand: I marts trodsede byggebranchen alle eksperters formodninger og steg i omsætningen med 2,2 procent. Ikke en voldsom stigning, men alligevel betydelig sammenlignet med mange andre brancher. Hvordan er dette opnået? 

Omstillingsparathed betyder succes 

Murermester Frederik Pedersen fra M3S Murer har måske svaret. Da hans virksomhed mødte hård modvind i farvandet af den globale pandemi, besluttede han sig for at tilpasse sig: Han var omstillingsparat, og klar til at fokuserer på avenues der sikrede at kunderne ikke forsvandt, selv da Danmark lukkede ned. 

 
Dette er yderst vigtigt, ifølge Thomas Hansen der arbejder med digitale løsninger i sundhedsvæsenet. Han påpeger i et interview, at det er de virksomheder der er klar til at kaste sig ud i at eksperimenterer med digitale løsninger, som vil klare sig igennem dettes års kaos. 

Denne mening bakkes op af bland andet HK, der påpeger at de virksomheder der klarer sig bedst igennem krisen, er de der er villige til at fokuserer på digitale løsninger. 

Det er derfor de virksomheder som er adaptionsvillige, tilpasningsparate og ikke bange for at teste digitale værktøjer af, som vil klare sig bedst igennem 2020 krisen.