søndag, september 25

Opret et holdingselskab

Vil du gerne være selvstændig, eller er du det allerede? Så kan du måske overveje at oprette et holdingselskab. Det er der flere fordele ved. Nogle kan fint gøre det selv, og andre søger gerne professionel hjælp, når det kommer til oprettelsen og driften af denne særlige måde at have et firma på.

I nogle tilfælde er det bedst at oprette et holdingselskab samtidig med, at du opretter dit firma. Det er faktisk det nemmeste. I andre tilfælde er det smartere at vente med at gøre det, til firmaet kører.

Det er lidt mere kompliceret både at oprette og at drifte et holdingselskab, så du anbefales at søge professionel bistand til i hvert fald en del af det.

opret holdingselskab

Hvad er et holdingselskab?

Et holdingselskab er ikke i sig selv en særlig selskabsform. Det er mere en særlig måde at organisere et firma på. Det kan både være et anpartsselskab, et aktieselskab eller en anden form for selskabsform, der kan omdannes eller skabes som et holdingselskab.

Du kan læse mange flere detaljer om det at opret holdingselskab, inden du beslutter dig endeligt. Når der er tale om et holdingselskab, så er det selskabets formål at eje anparter eller aktier i nogle andre firmaer. På den måde spredes risikoen for tab på flere hænder, og der er også nogle betydelige skattefordele forbundet med at oprette et holdingselskab.

Hvad er fordelen ved at oprette et holdingselskab?

Der er flere fordele ved at oprette et holdingselskab. Dels er de forskellige ejere bedre sikret imod et tab, og dels er der nogle skattemæssige fordele ved at oprette et holdingselskab. Et holdingselskab og dets forskellige datterselskaber udgør tilsammen en koncern.

Et holdingselskab oprettes derfor som en form for samlende enhed i forhold til de datterselskaber, der er med i det. Det gør det til en stærkere enhed, fordi de ligesom er slået sammen.

Hvilke fordele er der for de forskellige ejere?

Hvis der er flere ejere involveret i holdingselskabet, så kan disse ejere aftale indbyrdes, hvordan og hvor meget der skal trækkes ud af holdingselskabet og fordeles imellem de enkelte.

I forhold til et eventuelt fremtidigt salg af anparter i holdingselskabet, så er der for eksempel den store fordel, at det kan gøres skatteteknisk på en måde, så det bliver skattefrit. Det er også langt nemmere at videregive en anpart til den kommende generation end hvis, der ikke var tale om et holdingselskab.

Er der nogen ulemper ved et holdingselskab?

Egentlig er der flere fordele end ulemper ved at have et holdingselskab. Du skal for eksempel udarbejde årsregnskaber for hvert af de enkelte firmaer. Du skal også oprette firmaerne hver for sig. Det ville du jo skulle gøre alligevel, hvis du havde et enkelt firma for dig selv.

Alt i alt er der ikke de store ulemper ved at oprette og drive et holdingselskab. Fordelene overskrider dem markant. Er du på udebane i forhold til at oprette og drive et holdingselskab, er du nødt til at alliere dig med rådgivere, revisorer og så videre, så du kan få en professionel styring af dit selskab.